Жаба

Едно добре познато земноводно животно, прочуто като една от десетте Египетски язви – Из. 8:1-14. Според Св. Писания магьосниците, с баенията си извели и те жаби по Египетската земя, но понеже те не могат да изпъдят жабите, то явно е, че и появяването на жаби чрез тях е само привидно. Жабите изведени от Мойсей навлизат навсякъде: в леглата на египтяните, в пещите им, и навред по къщите им.