Жена

Св. Писание говори за нея като за драга и почетна другарка и помощница, а не слугиня на мъжа – Бит. 2:23,24; създадена за пълнотата на човека – Бит. 2:18, въпреки че е подчинена на мъжа – Бит. 3:16; 1Кор. 11:3,8,9, 14:34,35; 1Тим. 2:11-14. Действително, мъжът и жената са едно тяло; неговите природни качества по такъв начин съответствуват на нейните, така че да полагат основата на най-нежно и постоянно единство. Така Библията поставя еврейката много по-високо от езичницата, а Старият Завет ни дава едно много хубаво описание на женския характер. Още по-голяма противоположност съществува между една езичница и една християнка: първата е с неразвит ум и душа, уединена, унизена, проста играчка и робиня на мъжа си; втората е възпитана, изтънчена, веселие и щастие на света. Християнството не допуска мъжа да има две жени, нито да напуска жена си, освен в един единствен случай – Мт. 5:32, 19:3-9. То още провъзгласява, че поробен и свободен, мъж и жена, всички са едно в Христа – Гал. 3:28, и че на небето те не се женят, но са като Божии ангели – Мт. 22:30. Вярно е, че жената първо съгреши, но именно тя прие честта да стане майка на Спасителя на човечеството; и жените са най-верните Христови приятелки на земята. Първото проклятие с най-голяма сила се стоварва върху жената, но повечето жени в нашите църкви показват, че Божието намерение е да преумножи Бог благостта си към жената, въпреки че тя първа съгреши и пострада.

На Изток жените най-често живеят уединено, не се появяват в обществото разбулени, не виждат кой посещава мъжете и братята им, дори не седят на една трапеза със семейството си. Те са по-малко уединени в селата, отколкото в градовете и между евреите, отколкото между другите народности. Главното им занимание са домашните задължения – Пр. 31 гл., като да мелят брашно, да пекат хляб, да тъкат платно, да шият и др. По-бедните събират останалото след жътва; дъщерите на патриарсите пасат бащините си стада – Бит. 29:9; Из. 2:16, а жени от всяко съсловие вадят вода за домашна употреба и я носят в стомни на рамената си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.