Жерав

В Ис. 38:14 и Ер. 8:7, се говори за една птица, която може да е Нумидийския жерав. Той е около три крака дълъг, перушината му е сиво-синя и зад очите му има по една китка от бели пера. „Както жерав, както ластовица, така крещях“ – Ис. 38:14. Колко хубаво е сравнението в Еремия между умиращия верник и птиците, които отлитат, за да се преселят далеч в някой по-подходящ климат! Те се бавят в добре познатите им места, но едно природно чувство ги подтиква да летят.