Жлеб

Линът, в който се тъпче гроздето, и от който се истака виното. Често жлебът е изкопан трап в земята. Една от притчите започва така: стопанинът изкопа в лозето жлебМт. 21:33. Виж и Пр. 3:10; Й-л 3:13; Аг. 2:16. Виж Вино.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.