Жребий

Евреите, както и други древни народи често хвърлят жребий, като се надяват, когато правят позив към Бога, че чрез тях той праведно ще реши съмнителните случаи – Пс. 22:18; Пр. 16:33, 18:18. С жребий често си служат и по Божие повеление. Чрез жребий разделят обещаната земя между дванадесетте племена и тези части се наричат „дялове на наследството“ – Чис. 26:55,56; Пс. 125:3; Д.А. 13:19. Отпущаемият козел се избира с жребие и по същия начин се определя и реда на службата на свещениците – Лев. 16:8; 1Лет. 24:5, 25:8. Така откриват Ахан, Йонатан и Йона – И.Н. 7:14; 1Цар. 14:41,42; Й-а 1:7, а Матей е определен за апостол вместо Юда – Д.А 1:26. Обикновеният начин за хвърляне на жребий е чрез камъни, един или повече от които набелязани. След това всичките заедно разбъркват в урна, в пазухата или в полата преди да хвърлят жребието – Пр. 16:33; Йн. 19:24. Виж Пурим.