Жупел

Бързо запалимо минерално вещество, което гори със силна задушителна миризма. Содом и съседните градове в полето са погубени „с огън и жупел“ – Бит. 19:24. Това ужасно събитие се употребява често в Писанието, като знак на Божието наказание върху нечестивите в този или бъдещия свят – Йов 18:15; Пс. 11:6; Ис. 30:33, 34:9; Отк. 21:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.