Каат

Левиев син – Бит. 46:11, отец на Каатовците, които бяха отредени да носят ковчега на завета и свещените съдове на скинията през скитанията на Израил из пустинята – Из. 6:16-24.