Кадилница или Темянница

Кадилницата за дневно употребление, правели най-напред от мед – Чис. 16:39. Онази която употребявали в деня на умилостивението, а може би и други кадилници, били правени от чисто злато – 3Цар. 7:50; Евр. 9:4. В дневното приношение на темян, кадилницата пълнили с жар от постоянния огън, и я слагали на олтара за темяна – Из. 30:1, 8-10. В деня на умилостивението в Светая Светих, първосвещеника е държал кадилницата в ръка – Лев. 16:12,13.
Какви са били еврейските кадилници или темяници, не можем да кажем.

Египетските кадилници са имали дълги дръжки, подобни на човешка ръка, на която върху дланта е темянната чаша. Гръцките и римските са имали верижки, с които ги носели; те са били подобни на кадилниците, които се употребяват днес в Източната и Западната църкви.
Чашите за които се говори, че двадесет и четири старци държали златни “чаши” пълни с темян – Отк. 5:8, са от вида на старите кадилници.