Кадмонейци

Бит. 15:19
Едно Хананейско племе, което населяваше Обетованата земя източно на Йордан, около планината Ермон. Някои мислят, че Кадм, който се счита за изобретател на гръцката азбука, и който дошъл в Гърция от изток, е бил Кадмонеец. Ако в това твърдение има някаква истина, то е явно че той е въвел в Гърция отечествената си азбука, защото гръцките букви не са нищо друго освен Финикийските или Старо-Еврейските малко попреправени.