Кафторими или Кафторци

Потомци на Мицраим и еднородни с Каслухимите, на които са били съпределни в северо-източното приморие на Африка. За тези два народа се споменава като за потомци на филистимците – Бит. 10:14; Вт. 2:23; Ам. 9:7, и може би преселници от тези два народа са изгонили авейците от земята им и са се населили в нея под името филистимци, което въобще се приема, че значи чужденци. Обаче не е, известно дали тези преселници са дошли от Кипър, Крит или от Кападокия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.