Каин

Първият син на Адам – Бит. 4:1, и първия убиец. Виж Авел. Той извършил престъплението си против увещанията на Бога, и презрял призива му да изповяда грехът си и да се покае – Бит. 4:6-9. Наказанието му се умножи от физическите му нужди и жестокости, от смущението на съвестта му, от изгонването му от обществото, и от изгубването на Божията милост – Бит. 4:16. Но Бог не позволил Каин да бъде убит от човек, и с това показал, че той самия е неговия съдя. Каин се оттеглил в земята Нод, на изток от Едем, и основал един град който нарекъл Енох, по името на един от синовете си.