Каин

Първият син на Адам – Бит. 4:1, и първия убиец. Виж Авел. Той извършил престъплението си против увещанията на Бога, и презрял призива му да изповяда грехът си и да се покае – Бит. 4:6-9. Наказанието му се умножи от физическите му нужди и жестокости, от смущението на съвестта му, от изгонването му от обществото, и от изгубването на Божията милост – Бит. 4:16. Но Бог не позволил Каин да бъде убит от човек, и с това показал, че той самия е неговия съдя. Каин се оттеглил в земята Нод, на изток от Едем, и основал един град който нарекъл Енох, по името на един от синовете си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.