Каинан

I. Син Еносов, и отец Маалелеилов – Бит. 5:9; 1Лет. 1:2.

II. Син Арфаксадов и отец Салаев – Лк. 3:36. Този Каинан, обаче, не се споменава в трите родословия на Стария Завет – Бит. 10:24, 11:12; 1Лет. 1:24, нито в някой стар превод.