Камила (носач)

Едно товарно животно в Изток, където се нарича “пустинен кораб” и “носител в сушата”. Камилата е 6-7 крака висока, и е твърде силна и корава. Краката и са направени с жилави ходила, за да не потъват в пясъка. Арабските видове камили, за които се споменава в Писанието, имат само по една гърбица, а Бактрийската камила в Средна Азия, има две. Когато камилата се храни добре, тези гърбици се напълват от тлъстина, която постепенно спада при лишението и от храна. Във вътрешността на стомахът и има един вид черво, снабдено с ципични стаички, за да съхраняват повече вода отколкото е нужна, за да утоли жаждата и. Тази вода и служи за няколко дена когато пътува през пустинята. Храната и се състои от дебели листа, клонове и тръни, които предпочита пред най-нежната трева, и от които тя се поддържа през най-дългите си пътувания. Но въобще, когато е на път, 100 грама фурми, боб или ечемик ще и стигнат за 24 часа. Тя коленичи, когато се товари, и носи един товар от 150 до 300 оки. Тя има обичай да изпуща викове или грухтения на гняв и нетърпение. Тя е въобще тъпа, и по някога упорита и свирепа; малките са тъй тъпи и безобразни както и големите. Тя извървява по около 21/3 мили на час и пътува за дълго време без да се уморява. Никое друго животно не може да тегли тежките и продължителни мъки на камилата и продължителното и лишение от храна. Арабите добре казват за нея: “Йововото животно е един паметник на Божията милост”.

Това полезно животно много се е употребявало на Изток от много време. Търговците в тези горещи климати са имали камилата като единственото средство за пренасяне на произведенията от разните земи, и от памтивека големи кервани са продължавали да преминават през почти безпътните пустини – Бит. 37:25. Числото на камилите на някого е показвало богатството му. Йов е имал 3000 камили, а Мадиамските камили са били като пясъка на морето – Съд. 7:12; 1Лет. 5:21; Йов 1:3. Ревека, като дойде при Исаак яздеше камила – Бит. 24:64; Савската царица докара камили на Соломон, и Азаил на Елисей, натоварени с най-добри подаръци – 3Цар. 10:2, 4Цар. 8:9; и с камили си служили даже и във война – 1Цар. 30:17. Камилата е била за евреите едно нечисто животно – Лев. 11:4; при всичко това млякото и е за арабите една важна храна, и високо се цени като разхладително и здравословно питие. Наистина, никое животно не е по-полезно за арабите от камилата и докато е жива, и като умре. От козината и те правят килими, платове за шатри и чували. От кожата и правят големи мехове за вода, мешинени дисаги, цървули, въжета и ремъци. Лайната и, като се изсушат на слънце, им служат за огън.

От камилската козина, древните правели някои платове, от които някои са били твърде добри и меки, но обикновено дебели. От тях правели дрехи за овчарите и камиларите. Такива дрехи е носил Йоан Кръстител, а не “меки дрехи” – Мт. 11:8. Днешните Дервиши носят такива дрехи; и види се че за тях се споменава в 4Цар. 1:8.
Израза “по-лесно е да мине камила през иглени уши” – Мт. 19:24, е една пословица, която евреите употребявали, когато искали да покажат нещо невъзможно. Същото изречение се среща в Корана; и едно подобно на това в Талмуда, само че вместо камила говори за един слон да мине през иглени уши. Вижте и притчата в Мт. 23:24, която пояснява лицемерието на фарисеите.