Камилопард

Вт. 14:5
Или както по принцип се нарича Жираф, е едно преживно и с раздвоени копита животно, и следователно чисто и добро за ядене за евреите. Шията и главата му са като на камилата, и както леопардът това животно е цяло покрито с петна. Камилопардът е най-високото животно, което понякога достига 18 крака височина. Рогата му са къси и завити. То се храни с шума и младички клончета, които достига с дългата си шия. 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.