Камъни от град (градушка)

Или камъни на градушката, за които споменава Св. Писание, са били едри дъждовни капки смръзнати по високите кръгове на атмосферата. Една от Египетските язви е тежък град – Из. 9:24, и е била още по-ужасна за Египет, защото там много рядко вали град. С град Бог поразил веднъж една Хананейска войска – И.Н. 10:11. В Библията думата град в преносен смисъл представя ужасни съдби – Ис. 28:2; Отк. 16:21.