Камъни от град (градушка)

Или камъни на градушката, за които споменава Св. Писание, са били едри дъждовни капки смръзнати по високите кръгове на атмосферата. Една от Египетските язви е тежък град – Из. 9:24, и е била още по-ужасна за Египет, защото там много рядко вали град. С град Бог поразил веднъж една Хананейска войска – И.Н. 10:11. В Библията думата град в преносен смисъл представя ужасни съдби – Ис. 28:2; Отк. 16:21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.