Канела

Една от съставните части на благовонното масло, с което помазвали скинията и целия и интериор – Из. 30:23; Пр. 7:17; П.П. 4:14. Дървото, на което канелата е вътрешната част на кората му, расте около двадесет крака високо, и кората му като се нареже на тънки ивици, изсъхва и се завива от само-себе си. То е тъмно-червено на глед, налютва на вкус, благовонно, и твърде приятно. Най-хубава канела, се ражда в Цейлон – Отк. 18:13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.