Кападокия

Най-голямата стара област на Мала Азия. Тя граничела на север с Понт, на юг с Таврическата планина, която я дели от Киликия и Сирия, на запад с Галатия, и на изток с Ефрат и Армения. Кападокия се напоявала от река Халис, и е забележителна с богатите си пасбища и превъзходните си породи коне, магарета и овце. Християнството се въвело рано между жителите на тази област, които били пословични с ленивост, неверие, и с много други пороци. Виж Крит. Някои от прочутите християнски отци, като Василий и тримата Григориевци, са развивали тук своята дейност.