Кархамис (твърдиня на Хамос)

Град при западния бряг на Ефрат, около 360 40/ с. ш. По-късно на почти същото място е основан нов град – Иерапол; днес арабите наричат това място Иераблус. От асирийски надписи се доказва, че от около 1100 до 850 преди Р.Х., е главен град на хетейците, които управлявали Сирия и голяма част от Мала Азия и Армения. Разположен на правия път между Асирия и Палестина, и владеещ прехода на Ефрат, той винаги е привличал завоевателното око през Асиро-Египетските борби. В Ис. 10:9, се казва, че е превзет от някой си асирийски цар. Кархамис е превзет и от Фараон Нехао след битката при Магедон – 2Лет. 35:20 около 608г. преди Р.Х., и отнет от Навуходоносор около 605г. преди Р.Х. – Ер. 46:2. Днес се наблюдава голямо любопитство към оцелелите му паметници, някои от които изпъстрени с хетейски географски надписи, и които вече са пренесени в Британския Музей.