Кармил (плодоносно поле)

I. Един Юдов град при едноименната планина, осем мили на югоизток от Хеврон – И.Н. 15:55. На планината Кармил, Саул издигна след един поход против Амалик един победоносен знак, и в този град обитавал Навал Кармилеца, Авигеиния мъж – 1Цар. 15:12, 25:7. Развалините на Кармил показват, че той е бил голям град.

II. Едно планинско бърдо, което се простира на северо-запад от Езраеловото поле, и се свършва с носът който образува залива на Акхо (Акр). Най-високият връх на това бърдо е около 1500 крака висок. При северо-източната му пола тече потока Кисон, и малко на север реката Вил. В северната му точка има един манастир на Кармилските калугери, орденът на които е основан в дванадесети век, и който има сега разни клонове в Европа. Кармил е единствения голям нос на приморието на Палестина. От югоизточната страна на това бърдо няколко ниски гористи могили се простират една от друга по-висока колкото отиват към Самария. Кармил е достопаметен с посещенията на пророците Илия и Елисей – 4Цар. 2:25, 4:25; и особено с изтреблението на Вааловите свещеници там – 3Цар. 18 гл.