Карп

Един от учениците и приятелите на ап. Павел, който живял в Троада – 2Тим. 4:13.