Картан (двоен град)

Нефталимов град, даден на Гирсоновците Левити – И.Н. 21:32. Наречен Кириатаим в 1Лет. 6:76.