Касифия

Местопребивание на много пленени евреи. Това място може да е било близо до Каспийско море – Езд. 8:17.