Каслухими

Жители от потеклото на Мицраим. Виж Кафторими.