Кавсеил (събран от Бога)

И.Н. 15:21; Неем. 11:25
Град в наследието на Юдовото племе, положен най-на юг; и месторождение на Ванаия, син на Йодая – 2Цар. 23:20; 1Лет. 11:22.