Кедес

I. Град за убежище, в наследието на нефталимците; три мили на северо-запад от езеро Мером – И.Н. 19:37, 20:7. Варак, Израилевия съдия, е роден там – Съд. 4:6.

II. Град на юг в Юда – И.Н. 15:23.

III. Град на Исахаровото племе – 1Лет. 6:72.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.