Кедимот

Град в предела на Сион, Есевонския цар, откъдето Мойсей му изпрати посланици с мир. Там близо имаше една пустиня – Вт. 2:26. Той стана по-късно Левитски град в наследието на рувимците – И.Н. 13:18, 21:37.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.