Кедимот

Град в предела на Сион, Есевонския цар, откъдето Мойсей му изпрати посланици с мир. Там близо имаше една пустиня – Вт. 2:26. Той стана по-късно Левитски град в наследието на рувимците – И.Н. 13:18, 21:37.