Кедрон

Един зимен поток и долината, в която течеше, на източната страна на Ерусалим. Тази долина започва малко на северо-запад от града, преминава на север днешната градска стена, и завива към юг. Тук тя е широка и отворена, но колкото отива към юг между града и между Елеонската планина, се стеснява и става по-дълбока. Среща планината Мория, и образува коритото на един порой, сто и петдесет крака по-ниско от градската стена. Тя се вдълбочава като преминава Силоам, долът на Еном, и кладенеца на Неемия, и после завива юго-източно, с един тесен и неравен проход, през страшната пустиня на Св. Сава, и отива до Мъртво море. Коритото на Кедрон сега е сухо през повечето време на годината, дори през дъждовните времена потокът често пресъхва; но след тежки и продължителни дъждове понякога приижда много буен, и скоро пак пресъхва. Едно шосе и един едносводен мост минава над потока между Св. Стефанската порта и Гетсиманската градина. През този път, може би, Давид е побягнал от Авесалом – 2Цар. 15:23; и Спасителя често е минавал в тази посока по пътя си за Витания, Елеонската планина и Гетсимания – Йн. 18:1,2. В тази долина и в Еномската, там където се вдават една в друга, царете Аса, Езекия и Йосия премахнаха идолите и гнусотиите, с които беше осквернен Ерусалим – 3Цар. 15:13; 4Цар. 23:4,6,12; 2Лет. 29:16. Виж Еном и Ерусалим. Част от водите на стария Кедрон извираха в самия храм, и слизаха до коритото на потока през няколко малки коритца. Пророк Езекил си служи с това обстоятелство в хубавия иносказателен образ, с който предрича реката на божествената благодат, която ще поднови света – Ез. 47:1-12. Потокът, който той описва, извира в храма, до самия олтар; колкото по-нататък тече толкова повече водите му се увеличават; влачат зеленини и сладости, и услаждат горчивите води на Мъртво море.