Кедър

Едно величествено дърво, вечно зелено, и много пъти споменато в Св. Писание – Пс. 92:12 и Ез. 31:3-6. Кедровите дървета са забележително гъсти и високи; някои от тях са от тридесет и пет до четиридесет крака около дънера, и деветдесет крака високи. Клоновете на кедъра са десет-двадесет крака от земята, големи и почти хоризонтални; листите му са един пръст дълги, и са тънки и прави. Дървото ражда един плод подобен на онзи на бора. Това прочуто дърво не расте само в Ливан, но и в Аманската и Таврическата планина в Мала Азия, и в други части на Изток, но в тези последни места не расте толкова високо, колкото в Ливан. Кедърът е растял и в градините на Европа; две кедрови дървета има в Чизвик – Англия, и едно в Градината на растенията в Париж. Хубостта на кедъра се състои в съразмерно разпрострените му клони, и в коническия образ на върха му. Смолата, която се отделя от стъблото и от плодът на кедъра, е мека като балсам; миризмата и е като онази на балсама от Мека. Всичко на това дърво е благоуханно, и поради неговото благоухание Ливан толкова се слави – П.П. 4:11; Ос. 14:6. Това дърво е подходящо за строене, защото не подлежи на гниене, нито пък червеи го ядат, и затова старовременните много са го употребявали. Персеполският палат, Ерусалимския храм, и Соломоновия палат са били съградени от кедър; и “домът на Ливанската дъбрава”, може да се е наричал така от качеството на дърветата, от които е бил построен – 3Цар. 7:2 и 10:17.

От кедровите дъбрави, които някога са покривали Ливан, сравнително малко са останали сега – Ис. 2:13, 10:19. Най-големите и най-стари кедрови дървета се намират в една горица, която лежи на едно малко разстояние от пътя, който води през Ливан от Баалбек за Триполи, на запад при полите на най-високия връх на Ливанската гора. Тази горица се състои от няколко много стари дървета, може би от времето на Исуса Христа, разпръснати между 400-500 по-млади дървета. Виж Ливан.