Кенейци

Кенейците населяваха една страна на запад от Мъртво море, а отчасти и Пустинна Арабия. Йотор, Мойсеевия тъст бе Кенеец, и домочадието му придружи израилтяните, и се насели заедно с други Кенейци в различни места на Святата земя – Съд. 1:16, 4:11; 1Цар. 30:29; 1Лет. 2:55. Хевер и Рихавовците бяха техни потомци. Кенейците, за които четем, че служеха на истинния Бог, бяха добре разположени към евреите. Саул ги пощади, когато Бог го изпрати да изтреби Амаличаните, между които живееха – Чис. 24:21,22; 1Цар. 15:6.