Кенезейци

Един стар Ханаански народ, чиято земя Господ обеща на Авраамовите потомци – Бит. 15:19. Те се бяха размесили с другите Ханаанци, и бяха изгубили собственото си название преди времето на Исус Навин. Трябва да различаваме Кенезейците от Кенезовците, които бяха Израилтяни – И.Н. 14:6, 15:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.