Кенезейци

Един стар Ханаански народ, чиято земя Господ обеща на Авраамовите потомци – Бит. 15:19. Те се бяха размесили с другите Ханаанци, и бяха изгубили собственото си название преди времето на Исус Навин. Трябва да различаваме Кенезейците от Кенезовците, които бяха Израилтяни – И.Н. 14:6, 15:17.