Кенхрея

Пристанище на Коринт, откъдето апостол Павел отплува за Ефес – Д.А. 18:18. Това място е седалище на една от първите християнски църкви – Рим. 16:1. Кенхрея се е намирала на източната страна на Коринтския провлак, осем-девет мили на изток от града. Другото пристанище, на западната страна на провлака е Лехей.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.