Кесар

Първо прякор на Юлиевата челяд в Рим. Юлий и неговите наследници носили това име като царска титла. Императорите, които се споменават с тази титла в Новия Завет са Август – Лк. 2:1, Тиверий – Лк. 3:1, 20:22, Клавдий – Д.А. 11:28, Нерон – Д.А 25:8; Фил. 4:22. Калигула, който е наследил Тиверий, не се споменава.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.