Кесар

Първо прякор на Юлиевата челяд в Рим. Юлий и неговите наследници носили това име като царска титла. Императорите, които се споменават с тази титла в Новия Завет са Август – Лк. 2:1, Тиверий – Лк. 3:1, 20:22, Клавдий – Д.А. 11:28, Нерон – Д.А 25:8; Фил. 4:22. Калигула, който е наследил Тиверий, не се споменава.