Кесария Филипова

Един град 3-4 мили на изток от Дан, близо до източния източник на Йордан; в старо време наречен Панея, сега Баняс, по името на една пещера посветена на бог Пан, в която извира един от изворите на Йордан. Той е разположен върху един хълм заобиколен от долини и потоци; стените му са дебели и яки. Той е уголемен и украсен от Филип – четверовластника Трахонитски, и наречен Кесария в чест на Тиверий Кесаря; името Филипова, е било прибавено за отличие от другата Кесария. Нашия Спасител посетил това място малко преди преображението си – Мт. 16:13-28; Мк. 8:27-38; Лк. 9:18,27. След разорението на Ерусалим, Тит тука е накарал еврейските пленници да се бият и да се колят един друг като гладиатори. Във времето на кръстоносните походи много промени настъпили в него, а сега е едно бедно селце сред големи развалини.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.