Кесария

Често наричана Палестинска Кесария. Разположена върху крайбрежието на Средиземното море, между Йопа (Яфа) и Тир. В старо време е била едно малко място, наречено Стратонова кула, но после е поправено, и силно укрепено от Ирод Велики, който направил пристанище, украсил града с много големи здания, и го нарекъл Кесария, в чест на Август Кесаря. Кесария била населена най-много от гърци, и Ирод установил в нея петгодишни игри в чест на императора.

Този град е столица на Юдея през царуването на Ирод Велики и Ирод Агрипа I, и седалище на Римската власт, докато Юдея е била Римска област. В него ставали чести смущения между гърците, римляните и евреите, така в един случай до 20,000 души станали жертва в един ден.

Филип Евангелиста – Д.А. 8:40, 21:8; и Корнилий стотника – Д.А. 10гл., 11:1-18 са живяли в Кесария. Тук Ирод Агрипа е поразен от ангела Божий – Д.А. 12:20-23. Павел много пъти го е посещавал – Д.А. 9:30, 18:22, 21:8,16; тук той се явил пред Феликс, който се уплашил от неговите думи – Д.А. 23:23,24; тук той е затворен за две години; и след като се защитил пред Фест и Агрипа, заминал за Рим – Д.А. 25:26, 27:1. Този град днес е една грамада от развалини.