Кидар

Син Исмаилов – Бит. 25:13, баща на Кидаровците, споменати от Плиний, които населяваха една земя съседна на Наватейците в Пустинна Арабия. Те бяха народ многоброен и силен, не с похвално име – Пс. 120:5, и понякога с това име се именуват жителите и скитниците на цяла Пустинна Арабия – Ис. 21:16,17, 42:11. Кидарските камило-козинни шатри бяха прочути – П.П. 1:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.