Кифа (камък)

Сирийско или ново-еврейско име дадено от Христос на Петър – Йн. 1:42. Гръцката дума Петрос има същото значение, виж Петър.