Киликия

Юго-източната област на Мала Азия. Тя е имала за предели: на север Таврическата планина, която я е разделяла от Кападокия, Ликаония, и Исаврия, на юг Средиземно море, на изток Сирия, и на Запад Памфилия. Западната част на Киликия се е наричала Аспера, или неравна, а източната и част – Кампестрис, равна. Киликия се е управлявало от Цицерон, когато той е бил проконсул; и главният и град, Тарс, е бил месторождението на ап. Павел – Д.А. 6:9. Много евреи живели в Киликия, те имали чести сношения с Ерусалим, и се съгласили с другите евреи да се противят на разпространението на християнството. Сам Павел може да е взел участие в препирнята със Стефан – Д.А. 6:9, 7:58. След обръщението си към Христа, Павел посетил родната си земя – Д.А. 9:30; Гал. 1:21, и основал църкви, до които после бе отправено едно писмо от Ерусалимския съвет – Д.А. 15:23. Апостолът веднъж направи обиколка в областта на тези църкви с проповедническо послание, и усърдно желаеше да ги види, че израстват и се утвърждават.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.