Кимион

Едно растение. Семето му дава едно благовонно масло, което е топло и възбудително – Ис. 28:25-27. Христос изобличава книжниците и фарисеите, че давали десетък от гйозума, копъра и кимиона, а пренебрегвали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и вярата – Мт. 23:23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.