Кимион

Едно растение. Семето му дава едно благовонно масло, което е топло и възбудително – Ис. 28:25-27. Христос изобличава книжниците и фарисеите, че давали десетък от гйозума, копъра и кимиона, а пренебрегвали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и вярата – Мт. 23:23.