Кимвал

Един музикален инструмент, състоящ се от две метални части, които когато се блъснат едно о друго, произвеждат един остър, пронизителен звук. От Пс. 150:5, можем да заключим, че евреите са употребявали два вида кимвали – наръчни и напръстни. Кимвали са се употребявали в храма и на народни тържества – 1Лет. 13:8, 16:5, както се употребяват и от арменците днес. В 1Кор. 13:1, апостолът изважда едно сравнение от мед що звънти и кимвал що дрънка.