Киновар

Една червена краска, която бие на алено – Ер. 22:14; Ез. 23:14. Днешният киновар е сърнистия живак.