Кипър

I. В П.П. 1:14, 4:13, има белизнав благоуханен цвят, който виси на гроздове. Жените на Изток боядисват ноктите си, нозете си ръцете си с изсушените и стритите кипрови листа, за да им придадат една червено-жълта краска. Ноктите на някои египетски мумии са намерени така боядисани.

II. Един голям остров в Средиземно море, разположен в северо-източната част на морето между Киликия и Сирия. Този голям остров е около сто и четиридесет мили дълъг, и между пет и петдесет мили широк. Кипряните били потънали в разкошност и разврат. Първото тяхно божество е била Венера, на която е бил съграден един прочут храм в Паф. Кипър е бил много плодороден; той е изобилвал с всякакви произведения, както с вино, масло, мед, вълна, ахат и кристални камъни. На този остров е имало така също цели гори от кипариси. От главните му градове, Паф на западното му приморие, и Саламин на източното се споменават в Новия Завет. Евангелието се е проповядвало в Кипър още в първите времена на християнството – Д.А. 11:19. Варнава, Мнасон и други знаменити християни са били Киприяни – Д.А. 11:20, 21:16. Апостол Павел и Варнава обходили остров Кипър, 44 години след Христа – Д.А. 13:4-13. Виж и Д.А. 15:39, 27:4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.