Кириатаим

I. Един стар град на емимите, източно на Йордан; по-късно населяван един след други от моавците, аморейците и израилтяните – Бит. 14:5; Вт. 2:9-11; Ез. 25:9. Падаше се в пределите на Рувимовото племе – Чис. 32:37; И.Н. 13:19.

II. Левитски град в Нефталимовото племе – 1Лет. 6:76; наричан още Картан – И.Н. 21:32.