Кириатаим

I. Един стар град на емимите, източно на Йордан; по-късно населяван един след други от моавците, аморейците и израилтяните – Бит. 14:5; Вт. 2:9-11; Ез. 25:9. Падаше се в пределите на Рувимовото племе – Чис. 32:37; И.Н. 13:19.

II. Левитски град в Нефталимовото племе – 1Лет. 6:76; наричан още Картан – И.Н. 21:32.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.