Кириатиарим или Кириат-ваал

И.Н. 15:9,60
Град на гаваонците, по-късно даден на Юда. Беше на пределите на Вениаминовото племе – И.Н. 18:14,15, около девет мили от Ерусалим, на пътя за Лида. В Кириатиарим, в дома на Авинадав, беше положен ковчега за много години, докато Давид го премести в Ерусалим – 1Цар. 7:2; 2Цар. 6:2; 1Лет. 13 гл.