Киринея

Една област в Ливия, с главен град Кирина. Киринейската област се пада на запад от Египет. Киринея се е наричала и Пентаполис (петградник) от петте и главни градове: Кирина, Аполония, Арсиной, Вереника и Птолемаида. От тази област е бил и Симон Киринееца, когото римските войници накарали да носи кръста на Спасителя – Мт. 27:32; Лк. 23:26. В Киринейската област е имало много евреи, от които една голяма част приели християнската вяра, въпреки че мнозина и се показали противни – Д.А. 11:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.