Кирпичи

Кирпичите са се правели обикновено от кал, изсушавали са се и са се закоравявали на слънцето – Бит. 11:3, въпреки че са употребявали понякога пещи, за да ги пекат – 2Цар. 12:31; Н-м 3:14. Вавилонският стълб бе построен от кирпичи, засмолени със смола. Тези кирпичи са били на големина един четвероъгълен крак; и голямо число от тях се намират и днес във Вавилония и в Египет, с някой царски или свещенически печат отгоре им. Евреите в Египет са били притеснявани най-много с правенето на кирпичи – Из. 5:7,8,14. Върху египетските паметници, всичките действия на тази трудна и принудителна работа са изобразени – носенето на калта, размесването и, правенето и на калъпи, изсушаването и нареждането кирпичите на грамади и всичко се е правило от чужденци под заповедите на египетски настойници. Плявата се е размесвала с калта за да я заякчи.