Кис (лък)

I. Левит, син Меравиев – 1Лет. 23:21, 24:29.

II. Вениаминец – 1Лет. 8:30, 9:36.

III. Бащата на цар Саул, от родът на Матри, и син Ниров – 1Цар. 9:1,3, 10:11,21, 14:51; 2Цар. 21:14; 1Лет. 8:33, 9:39, 12:1, 26:28

IV. Левит – 2Лет. 29:12.

V. Вениаминец и праотец Мардохеев – Ест. 2:5.