Кит

Най-голямото знайно морско животно – Йов 7:12. Една и същата еврейска дума се превежда веднъж кит, друг път ламя. Явно тя включва всички големи морски чудовища, както в Бит. 1:21. В Ез. 32:2, където става дума за Египет и Нил, значи крокодил, както и в Пс. 74:13; Ис. 27:1, 51:9; Ез. 29:3. “Голямата риба” – Й-а 2:1, която погълна Йона, не може да се определи какво животно е била; неопределена е и гръцката дума в Мт. 12:40. Обаче, в старо време са се срещали китове и акули в Средиземно море.