Китара (арфа,псалтир)

Най-старият и най-обикновения музикален инструмент на старите юдеи. Тя е била лека, и се употребявала за увеселение и на свещени и на светски тържества. Изобретена от Ювал – Бит. 4:21, 31:27; 1Лет. 16:5, 25:1-5; Пс. 81:2. Давид е бил много вещ в свирене с китара – 1Цар. 16:16,23, 18:10. Музикалният инструмент, който много е приличал на днешната китара, юдеите наричали псалтир – Пс. 57:8, 81:2, 92:3, 108:2. Псалтирът е бил триъгълен, и струните му са били от седем до дванадесет – Пс. 33:2, 144:9. На малките псалтири свирили с ръка, а на големите с железце. Юдеите имали и други струнни инструменти, но сега почти нищо не се знае за тях.