Китим

I. Син Яванов, и внук Ноев – Бит. 10:4.

II. Земята на Китийците. Виж Китийци.