Киврот-атаава (гробища на лакомството)

Едно място в пустинята, на което израилтяните разположиха стан, и където поискаха от Бога месо, защото манната им беше омръзнала – Чис. 11:34,35, 33:16. Пъдпъдъци в големи количества им бяха изпратени, но докато месото беше още в устата им, Господ порази голямо число от полакомилите се, и мястото бе наречено “гробища на лакомството” – Пс. 78:30,31, и това стана за пример на недоволните и зложелателите – 1Кор. 10:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.